اخبار

ماندگار چون تاریخ رشادت‌ها

اردوگاه بادله ساری نرم نرمک خالی از عاشق‌ترین مسافران می‌شود. اتوبوس‌ها یکی یکی بادله را به سمت شهرهای مختلف ایران ترک می‌کنند.

۶ ۱۳۹۶ - ۱۵:۲

دمی با یاران بر روی دریای خزر

روز سوم برنامه اردوی تفریحی جانبازان و آزادگان که با همت حاج علی روحی و مجمع خیرین کشور در حال برگزاری است با کشتی سواری، خرید و رفتن به پارک جنگلی همراه بود.

۵ ۱۳۹۶ - ۳:۵۱

شروع درست و اصولی هدف کارگروه بانوان

بر این اساس ارائه برنامه مدون عملکرد کارگروه توسط اعضا جهت تشکیل گروه‌های تخصصی و آغاز فعالیت گروه اجرایی به موازات گروه ستادی این کارگروه، شیوه فراخوان دادن در سطح کشور برای جذب نیروهای خیّر و ...

۱ ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۱

نشست‌های تقدیر از خیّرین مدرسه‌ساز و نشست فصلی مجمع خیّرین در تابستان امسال برگزار خواهد شد

چهلمین جلسه هیأت مدیره مجمع خیّرین کشور اول مرداد 1396 با حضور اعضای هیأت مدیره مجمع خیّرین کشور و آقای رضوی از خیّرین مازندرانی کشور در دفتر این تشکل برگزار شد.

۱ ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۰

ارائه شیوه‌نامه کارگروه بانوان مجمع خیّرین کشور

ما در ابتدا به فلسفه کار خیر و نقش زنان در امر خیر و ایجاد فرهنگ‌سازی نیاز داریم.

۱۸ ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۹

سفر شمال جانبازان اعصاب و روان به همت مجمع خیّرین کشور

دوم تا پنجم شهریور جمعی از جانبازان افتخارآفرین کشور به اردوی تفریحی در شمال می روند.

۱۸ ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۵

مجمع خیّرین کشور میزبان محبان صادق شد

انجمن خیّرین محبان صادق جزو معدود مراکز خیریه است که خدمات معلولین را در منزل به آنها ارائه می‌دهند.

۱۱ ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۵

گسترش تفکر خیّری با همکاری مجمع و شبکه یک سیما

نخستین جلسه هم‌اندیشی و هماهنگی مجمع خیّرین کشور با مدیران شبکه یک سیما روز هشتم مرداد ۱۳۹۶ برگزار شد.

۸ ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۰