موسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه

موسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه

شهرک نمونه ریحانه با نظارت و مدیریت موسسه خیریه ریحانه، در احمدآباد مستوفی در مجاورت تهران بار بسیاری از مسائل مربوط به خدمات رسانی به معلولان جسمی، ذهنی و سالماندان منطقه را به دوش می‌کشد. این موسسه با حمایت کامل از ۱۵۰۰ مددجوی ساکن در این شهرک و با برخورداری از ۶۰۰ پرسنل یکی از بزرگترین مجتمع‌های خدمات‌رسانی به مددجویان کشور را ایجاد کرده است. موسسه خیریه ریحانه به مدیریت عاملی رضا مطلبی کاشانی از سال‌های قبل به صورت پراکنده در نقاط مختلف تهران، مراکزی را برای حمایت از معلولان و سالمندان تشکیل داده بود که با در اخیتار گرفتن شهرک نمونه در احمدآباد مستوفی تمامی این مراکز به این منطقه انتقال داده شدند. فضای مناسب، امکانات بسیار و خدمات‌رسانی با کیفیتی که توسط رضا مطلبی کاشانی در این مرکز ارائه می‌شود، سطح خدمات رسانی به معلولان و سالمندان را در کشور بسیار بالا برده است و به عبارتی سطح استاندارد ایران در زمینه حمایت از مددجویان را ارتقا بخشیده است.