بنیاد فرهنگی آموزشی مصلی نژاد

بنیاد فرهنگی آموزشی مصلی نژاد

بنیاد فرهنگی مصلی نژاد با تکیه بر اصل ترویج فضای علم و دانش در سالهای اخیر مدارس بسیار و مراکز فرهنگی متنوعی در کشور احداث کرده است. بنیاد فرهنگی آموزشی مصلی نژاد که اخیرا مرکز فرهنگی ای در منطقه ۶ تهران را کلنگ زنی نموده ، دبیرستان دخترانه نرجس را نیز در مجاورت این مرکز با حضور دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری در ابتدای سال تحصیلی ۹۵ افتتاح نموده است. دکتر عباس مصلی‌نژاد، نایب‌رییس دوم هیأت مدیره مدیرعامل بنیاد فرهنگی مصلی‌نژاد، داراي ليسانس اقتصاد، فوق ليسانس مهندسي راه و ساختمان، فوق ليسانس علوم سياسي و دکترای علوم سياسي است. بنیاد فرهنگی مصلی‌نژاد، مدارس و مجمتع‌های بسیار پیشرفته، بزرگ و مجهز را در نقاط مختلف احداث و به نظام آموزشی کشور اهدا کرده است.