مجمع خیرین کشور یاور نظام در زمان بحران ها است
مهندس بوربور در حضور قائم مقام وزیر کشور مطرح کرد:

مجمع خیرین کشور یاور نظام در زمان بحران ها است

چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۶

رییس هیأت مدیره مجمع خیرین کشور در نشست مشترک این مجمع با قائم مقام و نمایندگان وزارت کشور از مجمع خیرین کشور با عنوان یاور نظام جمهورى اسلامى ایران در زمان بروز بحران هاى مختلف یاد کرد. 

به گزارش روابط عمومى مجمع خیرین کشور، چهل و نهمین جلسه هفتگى هیأت مدیره مجمع خیرین کشور، روز چهارشنبه سوم آبان در محل دفتر این مجمع با حضور اعضا و همچنین دکتر تقى رستم وندی، قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی به عنوان میهمان این جلسه، برگزار شد. این جلسه در پى درخواست مهندس بوربور، رییس هیأت مدیره مجمع خیرین کشور از دکتر رحمانى فضلى، وزیر کشور براى همفکرى به منظور تعیین راهکارها و موارد همکارى مشترک و با حضور این نماینده وزیر، برگزار شد. 

مجتبى رحماندوست، مدیرعامل مجمع خیرین کشور در آغاز این جلسه به تشریح بحث تعاون و همکارى در اندیشه قرآن کریم پرداخت و در ادامه محمدرضا کارگرى، دبیر این مجمع هم برگزارى ششمین نشست فصلى مجمع خیرین قم که هفته قبل در قم برگزار شد را موفقیت آمیز دانست. 

حمیدرضا شاه حسینى، خزانه دار مجمع هم گزارشى از روند ساخت شیرخوارگاه شبیر در جنوب تهران ارایه که به همت اعضاى مجمع خیرین کشور احداث مى شود. 

مهندس بوربور: مجمع خیرین کشور یاور نظام در زمان بحران ها است

مهندس حبیب الله بوربور، رییس هیأت مدیره مجمع خیرین سخنران بعدى این جلسه با قدردانى از مدیر روابط عمومى مجمع در اجراى برگزارى نشست فصلى هفته گذشته و تولید نشریه و فیلم هاى مستند مخصوص این نشست، خواستار اهتمام جدى همه اعضاى هیأت مدیره در پیشبرد برنامه ها و اهداف مجمع خیرین کشور شد.

بوربور در ادامه با توضیح روند و چگونگى نشست خود با وزیر کشور گفت: در آن جلسه اعلام کردم که مجمع خیرین کشور، به نوعى ستاد مدیریت کشور است که پس از آن آقاى دکتر رحمانى فضلى پیشنهاد برگزارى نشست مشترک با قائم مقام خود را ارایه داد. 

وى ادامه داد: مجمع خیرین کشور تنها براى ایجاد هماهنگى بین نهادهاى خیرى تشکیل شده و وظیفه هدایت و تشویق این نهادها را به عهده گرفته است. با این حال مجمع تشکیل شده است تا در مواقع حاد و بحران، مانند بروز بلایاى طبیعى، به یارى نظام بشتابد. 

بوربور با تشریح توانمندى هاى منحصربفرد اعضاى مجمع خیرین کشور در انجام فعالیت هاى خیری در حوزه هاى مختلف، گفت: تمام توانایى هاى ستاد بحران، متشکل از استعدادهاى دستگاه هاى اجرایى مختلف در مجمع خیرین کشور دیده مى شود و از این منظر باید این مجمع را به چشم یک ظرفیت عظیم نگاه کرد. 

رییس هیأت مدیره مجمع خیرین کشور، وجود نظم به دور از بروکراسى هاى ادارى را دلیلى بر مردمى بودن و توانمندى بیشتر این مجمع نسبت به ستاد مدیریت بحران کشور اعلام کرد و گفت: مرتبط شدن مجمع خیرین کشور با ستاد مدیریت بحران کشور و همچنین مجامع استانى تشکل هاى عضو این مجمع با مراکز استانى ستاد مدیریت بحران، پیشنهادى است که به منظور ثمربخش تر شدن فعالیت ها در زمان بروز بحران هاى ناشى از طبیعت و غیره پیشنهاد مى شود. 

در ادامه دکتر بدخشان، حجت الاسلام شهسوارى، دکتر رحماندوست، دکتر ریاحى، دکتر نصیرى، خانم نیزارى، هاشم سلیمى آشتیانى و محمدرضا کارگرى، دیگر اعضاى مجمع خیرین کشور نظرات خود را در خصوص چگونگى روابط پیشنهادى مجمع با ستاد مدیریت بحران کشور و تعیین متولى امور خیرى کشور را ارایه دادند و پس از آن حسن حمزه زاده، بازرس مجمع خیرین کشور، با یادآورى نشست سال قبل مجمع با دکتر رستم وندی و همکارانش در خصوص وجود آسیب هاى اجتماعى گسترده و تلاش براى رفع آنها که از مطالبات اصلى مقام معظم رهبرى است، خواستار تعامل گسترده مجمع خیرین کشور و وزارت کشور در این باره شد. 

زهرا عابدینى: فعالیت خیرین در حوزه آسیب هاى اجتماعى یک نیاز است

زهرا عابدینى، رییس اداره توانمندسازى سازمان هاى مردم نهاد وزارت کشور در ادامه این نشست با استقبال از پیشنهاد رییس مجمع خیرین کشور، گفت: هیچ منع قانونى براى تشکیل شعبات استانى مجمع خیرین کشور وجود ندارد و این مجمع با ارایه درخواست تأسیس شعبات استانى، مى تواند این مهم را انجام دهد. 

وى همچنین درباره ارتباط مجمع خیرین کشور با ستاد مدیریت بحران کشور، گفت: این ستاد با حضور کارگروه هاى مختلف با وظایف مشخص تشکیل مى شود که یکى از آنها کارگروه مشارکت هاى اجتماعى و سازمان هاى مردم نهاد است. این کارگروه در حال حاضر فعال است اما سطح بالاى خود در جذب مشارکت هاى مردمى را به منصه ظهور نرسانده است و بر این اساس منعى براى این مشارکت وجود ندارد. 

وى تأکید کرد: حتى مى توان با ارایه پیشنهادى دیگر، راه اندازى کارگروه خیرین را در این ستاد عملى کرد، اما این روند نیازمند مصوبه مجلس و طى روند طولانى و هدر رفت زمان است. بر این اساس پیشنهاد ما امضاى تفاهمنامه همکارى مشترک است. 

عابدینى با اشاره به تأکید مقام معظم رهبرى براى رفع آسیب هاى اجتماعى با کمک مردم، گفت: فغالیت خیرین در حوزه آسیب هاى اجتماعى امروز یک نیاز است. 

رستم وندى: وزیر کشور حکم مهندس بوربور به عنوان عضو شوراى اجتماعى را صادر مى کند

در ادامه برگزارى این نشست تقى رستم وندی، قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی با بیان اینکه تاکنون امکان ایجاد کارگروه خیرین در ستاد مدیریت بحران با ساز و کار منظم پیگیرى نشده است، برگزارى این نشست را گامى براى تحقق این مهم عنوان کرد و پس از آن گفت: در این صورت مجمع خیرین کشور و نمایندگان آن در استان هاى مختلف کشور در صورت بروز بحران، کمک مؤثر مسئولین استان ها خواهند بود.

رستم وندى با استقبال مجدد از تعامل مجمع خیرین کشور و ستاد مدیریت بحران کشور، مسئولیت اجرایى وزارت کشور در این خصوص را یادآور شد و افزود: طرح اجرایى شدن این پیشنهاد از هم اکنون در وزارت کشور آغاز مى شود. 

دبیر شورای اجتماعی کشور همچنین درباره آیین نامه شوراى اجتماعى گفت: این آیین نامه با پیشنهاد وزارت کشور در شوراى عالى انقلاب فرهنگى به تصویب رسید و توسط رییس جمهور محترم ابلاغ شد. در این آیین نامه عضویت یک نفر به نمایندگى از جمع خیرین و یک نفر هم به نمایندگى از سازمان هاى مردم نهاد به پیشنهاد وزارت کشور در شوراى اجتماعى قید شده است. در مشورت با دکتر رحمانى فضلى، وزیر کشور، براى نماینده خیرین در شوراى اجتماعى، آقاى مهندس بوربور انتخاب شد که به عنوان عضو و نماینده خیرین در نشست هاى شوراى اجتماعى حضور داشته باشند و وزیر کشور حکم ایشان را صادر مى کنند.

رستم وندى ادامه داد: مطالبات و درخواست ها و دغدغه هاى خیرین را مى توان با استفاده از جایگاه جدید آقاى بوربور پیگیرى کرد. 

وى در ادامه با بیان اینکه بحران اصلى در بحث آسیب هاى اجتماعى رخ داده است، خواستار حضور جدى مجمع خیرین کشور در این حوزه شد. 

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی در ادامه سخنانش با تشریح برخى از بحران هاى اجتماعى، اظهار کرد: زلزله ده ریشترى در آسیب هاى اجتماعى به نظر رخ داده است. بحران ها دیر شناخته مى شوند، دیر راهکار ارایه مى شود و دیر با این بحران ها مقابله مى شود. درخواست من این است که تمرکز ما در خصوص بحران اجتماعى باشد. 

رستم وندى با تأکید بر اینکه کودکان و زنان در خط اول آسیب هاى اجتماعى هستند، گفت: بسیارى از بزهکاران و مجرمین عمده، کسانى هستند که در کودکى مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته اند و عمدتاً ساکن حاشیه شهرها و بدمسکن بودند. باید با یک کار جهادى نسبت به صیانت اخلاقى و روحى و روانى این کودکان اقدام کرد تا بتوانند خود را در مقابل ناهنجارى ها حفظ کنند.

 

اخبار

مجمع خیّرین کشور مأمور تشکیل «مجمع ملی خانواده» شد

شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور حکمی، مجمع خیّرین کشور را مأمور تشکیل مجمع ملی خیّرین ازدواج و خانواده به منظور ترویج و تسهیل امر ازدواج جوانان کرد.

۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۳

مجمع خیرین ساماندهی و تمرکز مجامع مرتبط با ترویج ازدواج را انجام می‌دهد

رئیس هیأت مدیره مجمع خیّرین کشور گفت: مقرر شده مجمع خیّران کشور با حمایت سازمان اجتماعی وزارت کشور کار ساماندهی و تمرکز مجامع و مؤسسات مرتبط با حوزه ترویج ازدواج جوانان را انجام دهد.

۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۵

احکام اعضای هیأت اجرایی مجمع خیّرین آستان و دارالحدیث اعطا شد

احکام اعضای هیأت اجرایی مجمع خیّرین آستان و دارالحدیث را آیت‌الله محمدی‌ری‌شهری، تولیت آستان حرم حضرت عبدالعظیم(ع) اعطا کرد.

۲۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۴

اعضای هیأت مدیره مجمع خیّرین کشور معرفی شدند

دومین مجمع عمومی مجمع خیّرین کشور صبح امروز (پنجشنبه 15 شهریورماه) با حضور اکثریت اعضا در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد.

۱۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۴