ساختمان فاز دوم بنیاد اکبر ابراهیمی

ساختمان فاز دوم بنیاد اکبر ابراهیمی

این ساختمان در کنار فاز اول قرار دارد که در حال حاضر حدود ۵۰ کودک در آن مشغول زندگی و تحصیل هستند. خشت گذاری این بنای ماندگار توسط حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی انجام شده است و ان شاالله برای افتتاح آن هم همین مرجع بزرگ شیعیان تشریف خواهند آورد. بناست کودکان ساختمان فاز اول به این ساختمان منتقل شوند و برای فاز اول کودکان یتیم ۳ تا هفت سال جذب شوند.