مجموعه فرهنگی تربیتی و هنری منطقه ۶ تهران

مجموعه فرهنگی تربیتی و هنری منطقه ۶ تهران

دکتر عباس مصلی نژاد تاکنون بیش از ۵۰ مجتمع بزرگ آموزشی، فرهنگی و هنری بزرگ به فرزندان ایران اسلامی هدیه کرده است که مجموعه در دست ساخت آخرین نمونه از اقدامات خیرخواهانه این بزرگمرد خیر است.

این پروژه مجموعه ای است از کلاس های درس، کتابخانه، سالن آمفی تیاترتا بتواند تمام فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان را پوشش دهد. نوع معماری آن به گونه ای است که هم دارای احجام مدرن است و هم با الگوی معماری سنتی ایرانی اسلامی عجین شده است.