مسجدسازی

مسجدسازی

توجه به روح و معنای یک جامعه به طور قطع از اسباب آرامش بخشیدن به یک جامعه است. فرهنگی ایرانی پس از عجین شدن به فرهنگ دینی، شکل تازه و نمود جدیدی پیدا کرد. توجه به مساجد، بقاع متبرکه و اماکن مقدس دیگر جز لاینفک فرهنگ ایرانی شده است به همین علت وقتی مومنان یک منطقه از منظر این اماکن مقدس دچار کمبود یا بحران باشند، پایه‌های فرهنگی آن منطقه متزلزل خواهد شد. از دیگرسو با افزایش فرهنگ‌های منحط در کشور هماسیه این ضرورت احساس می‌شود که توجه بیشتری به مقوله ساخت پایگاه‌های اعتقادی در جهت تقویت بنیان‌های دینی و فرهنگی دشاته باشیم. مجمع خیّرین کشور با حضور فعال در این زمینه و سعی و تلاش در توسعه فرهنگ قرآنی همواره تلاش کردند تا یکی از کهن‌تری اشکال خیّری را در کشور احیا کنند. همکاری خیّرینی چون حاج اکبر ابراهیمی، حمیدرضا شاه‌حسینی، محمدرضا کارگری در ساخت مساجد و حضور در هیأت امنای عتبات متبرکه چون مسجد مقدس حمکران و آستان حضرت عبدالعظیم حسنی، توان خیّری مجمع در این حوزه را به شدت افزایش داده است. بی شک این خیّرین و مجمع خیّرین کشور تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا به بهترین شکل ممکن از این ظرفیت در سراسر کشور بهره ببرد.