همزمان با روز ارتش انجام شد؛ تقدیر وزیر بهداشت و رییس مجمع خیرین کشور از دکتر سوسن عزیزمحمدی

10:0071.0K0

همزمان با روز ارتش جمهوری اسلامی ایران  و به پاس از تلاشها و مجاهدتهای شبانهروزی و بیدریغ و وصفناپذیر سرکار خانم دکتر سوسن عزیزمحمدی رییس بیمارستان هاجر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دکتر نمکی، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مهندس بوربور، رییس هیات مدیره مجمع خیرین کشور با اهدای لوح تقدیر از خدمات این بانوی فرهیخته و همسر شهید مدافع سلامت، دکتر ابوالفضل محمدعلیزاده تقدیر کردند.

صبح امروز، مهندس حبیبالله بوربور، رییس هیات مدیره مجمع خیرین کشور و دکتر عیسی فرهادی، رییس هیات مدیره مجمع خیرین استان تهران و خانم دکتر مهرنوش کاوه، مشاور خیرین و سازمانهای مردمنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه جمعی از اعضای هیات مدیره مجمع خیرین کشور با حضور در بیمارستان هاجر از خدمات خانم دکتر سوسن عزیزمحمدی رییس بیمارستان هاجر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تشکر کردند.

🔻در ابتدای این نشست، محمدرضا کارگری، نایبرییس هیات مدیره مجمع خیرین کشور ضمن تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز آمدهایم از بانویی تقدیر کنیم که با نشان دادن لیاقتها و تواناییهایش توانسته است سکان هدایت یک از بیمارستانهای بزرگ ارتش را برعهده بگیرد که در کشور بینظیر است.

وی افزود: خداوند میفرماید هرکس انسانی را از مرگ نجات دهد، گویا همه مردم را از مرگ نجات داده است و این فرمایش پروردگار سند ماندگار افتخارات شماست. به سهم خود از حماسهآفرینیهای کادر درمان کشور قدردانی میکنم و میگویم: آفرین بر شما که خوش درخشیدید و صفحه رنگینی بر افتخارات جمهوری اسلامی ایران افزودید.

🔺خانم دکتر سوسن عزیزمحمدی، رییس بیمارستان تخصصی هاجر با بیان اینکه این بیمارستان که به بیمارستان ۵۰۳ ارتش معروف است، قدیمیترین بیمارستان ارتش است و از سال ۱۳۹۰ بهطور تخصصی در حوزه زنان و زایمان فعال بوده است. اما با بروز بحران کرونا از اسفندماه ۱۳۹۸ به طور تخصصی پذیرای بیماران کرونایی است.

رییس بیمارستان تخصصی هاجر با بیان اینکه به مانند همه بیمارستانها، ما نیز در بدو ورود بیماران کرونایی با محدودیتهایی مواجه بودیم افزود: با اینحال، به رسم آداب نظامیان، سعی کردیم به فوریت خودمان را با شرایط بحرانی تطبیق دهیم و سختیها را به جان بخریم و مقاومت کنیم و با همدلی و همافزایی توانستهایم تاکنون ۱۷ هزار نفر از مراجعه کنندگان با علایم کرونایی را تحت پوشش درمانی قرار دهیم.

وی افزود: نرخ مرگ و میر کرونا در این بیمارستان پنج و نیم درصد است و ما تمامی تلاشمان را میکنیم که تمامی پرتکلهای بهداشتی را رعایت کنیم. تاکنون ۸۴ نفر از همکاران پزشک و پرستار و کادر درمان این بیمارستان به کرونا مبتلا شدهاند که خود من هم در این جمع قرار دارم، اما خوشبختانه همگی بهبود یافتهاند.

دکتر عزیزمحمدی با اعلام اینکه با تلاش همکارانم در بخش پشتیبانی، دستگاه اکسیژنساز جدید بیمارستان درحال نصب و راهاندازی است، گفت: تا الان از اکسیژن مایع استفاده میکردیم و هر ۳۶ ساعت یکبار منبع اکسیژن مایع بیمارستان شارژ میشد و الحمدلله همکاران من نگذاشتند تا امروز مشکل کمبود اکسیژن داشته باشیم.

وی افزود: دستگاه تست پیسیآر بیمارستان فعال است، اما دستگاه سیتی اسکن نداریم و برای انجام اینکار از خدمات بیمارستانهای مجاور استفاده میکنیم.

🔻مهندس حبیبالله بوربور با بیان اینکه خود را همکار شما میدانم گفت: اوایل انقلاب، حدود ۸ سال در وزارت دفاع و پست مدیرعاملی اتکا فعالیت کردهام و از نزدیک با نظم و دیسیپلین نظامیان، بویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران آشنا هستم. در آزادسازی پاوه در کنار برادران ارتشی بودم و همچنین رشادت ارتشیان را در عملیات مرصاد از یاد نمیبرم.

وی افزود: امروز ما اینجا هستیم که هم از جنابعالی تقدیر کنیم و هم یاد و نام همسر شهیدتان را گرامی بداریم. در جمع ما هم آقای دکتر فرهادی، فرماندار تهران و رییس هیات مدیره مجمع خیرین کشور حضور دارند و هم خیرین عضو هیات مدیره که میتوانند مشکلات و کمبودهای بیمارستان را مرتفع کنند. در خصوص مشکلی که در خصوص دستگاه سیتی اسکن دارید، مکاتبهای از طرف مجمع خیرین کشور و همچنین سرکار خانم دکتر کاوه، مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دکتر نمکی خواهیم کرد تا در خصوص تامین و راهاندازی دستگاه سیتیاسکن دستورات لازم را صادر نمایند که تامین آن از اهم واجبات یک بیمارستان سایت کروناست.

🔺دکتر عیسی فرهادی، فرماندار تهران و رییس هیات مدیره مجمع خیرین استان تهران با بیان اینکه خداوند را بسیار شاکرم که امروزم را در جمع بهترین افراد روزگار آغاز کردم، گفت: افتخار میکنیم که مردمیترین ارتش دنیا را داریم.  حضور این نیروی مخلص را در تمامی عرصهها و بحرانها شاهد بودهایم که اخرینش همین بحران کروناست. امید فراوان داریم با پشتگرمی به تلاش و مجاهدتهای کادر پزشکی، به زودی واکسیناسیون عمومی آغاز شود و انشاءالله روزی برسد که این بیماری از جهان رخت بربندد.

🔻سرکار خانم دکتر مهرنوش کاوه، عضو هیات مدیره مجمع خیرین کشور و مشاور خیرین و سازمانهای مردمنهاد دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه همه فعالیتهایی که خیرین در حوزههای مختلف انجام میدهند مفید و موثر است، گفت: با اینحال هرکدام از این فعالیتها میتواند به طور موقت تعطیل شود، اما کمکهای خیرین در حوزه کرونا هرگز نباید تعطیل شود، چرا که در این حوزه با جان مردم سر و کار داریم.

وی افزود: با وجود اینکه همه روزه نیازهای بیمارستانهای مختلف به ما اعلام میشود، اما تاکنون با هیچ درخواست کمکی از بیمارستانهای ارتشی و نظامی مواجه نبودهایم و این بازمیگردد به روحیه خاص نظامیان و اینکه همواره سعی کردهاند نیازهای خود را خودشان تامین کنند که این قابل تقدیر است، اما نافی وظایف کمکرسانی خیرین نیست.

🔺حسن حمزهزاده، مدیرعامل مجمع خیرین کشور با ذکر یاد و خاطرهای از سرلشکر شهید، علی صیاد شیرازی گفت: اینروزها مصادف است با سالگرد شهادت این فرمانده بزرگ و بیبدیل ارتش. یکی از ویژگیهای شهید صیاد شیرازی هم نظم و ترتیبش بود و وقتی برنامه روزانه ایشان را با برنامه کاری شما و همسر شهیدتان مقایسه میکنم شباهتهای زیادی را میبینم.

وی افزود: تمام هماهنگیهای حضور در محضر شما از دیروز عصر انجام شده و مسلما اگر مجال بیشتری بود، همه اعضای هیات مدیره در این نشست حاضر میشدند، اما میتوانم این نوید را به شما بدهم که با حضور بزرگان مجمع خیرین کشور در بیمارستان هاجر، از این پس اعضای مجمع خیرین کشور در کنار شما خواهند بود.

🔻دکتر اشکان تقیپور، عضو هیات مدیره مجمع خیرین کشور با این بیت از فردوسی کلامش را آغاز کرد:

وگر خاست اندر جهان رستخیز

نبیند کسی پشتم اندر گریز

وی افزود: زاده خوزستانم، سال ۱۳۵۷. مادر و پدر مرحومم نیز همکار شما هستند. پس هم پزشکان را خوب میشناسم و هم با حماسههای ارتشیان مانوس بودهام و از اینروست که ارادت ویژهای به شما و همسر شهیدتان دارم. من نیز آمادهام تا به پشتوانه توان و کمک یارانم در موسسه نیکگامان جمشید و یاری خداوند منان در خدمت شما باشم.

🔺در پایان این نشست، دو لوح تقدیر به سرکار خانم دکتر سوسن عزیزمحمدی تقدیم شد: یکی از طرف مجمع خیرین کشور به امضای مهندس حبیبالله بوربور، رییس هیات مدیره این تشکل مردمنهاد و دیگری لوح تقدیری که سرکار خانم دکتر مهرنوش کاوه اهدا کرد به امضای دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

منبع
روابط عمومی مجمع خیرین کشور
لینک کوتاه
https://mkhk.ir /?p=2625

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند