محسن مرادی

مدیرعامل مجمع خیرین کشور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس:

تجلیل از ۲۰۰۰ پرستار و کادر درمان توسط مجمع خیرین کشور

مدیرعامل مجمع خیرین کشورگفت: مجمع خیرین کشور از ۲۰۰۰ هزار نیروی کادر درمان و پرستار در دو بیمارستان مدرس و شهدای تجریش تجلیل می‌کند. حسن...

02:11