محسن مرادی

هزاربرگ | شماره یکم

[vc_column width="2/3"][vc_single_image image="2081" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" link="https://mkhk.ir/wp-content/uploads/2020/12/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%DB%B1.pdf"][vc_column width="1/3"] ماهنامه هزاربرگ شماره ۱ هزاربرگ ارگان مجمع خیرین کشور است و به انعکاس فعالیت‌های مهرورزانه خیرین و...

کمتر از یک دقیقه

مهربانان | شماره پنجم

[vc_column width="2/3"][vc_single_image image="2063" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" link="https://mkhk.ir/wp-content/uploads/2020/12/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%B5.pdf"][vc_column width="1/3"] ماهنامه مهربانان شماره ۵ مهربانان ارگان مجمع خیرین کشور است و به انعکاس فعالیت‌های مهرورزانه خیرین و...

01:12

جلوه‌های عشق و ایثار

[vc_column width="2/3"][vc_single_image image="2043" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" link="https://mkhk.ir/wp-content/uploads/2020/12/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1.pdf"][vc_column width="1/3"] کتاب جلوه های عشق و ایثار ویژه جامعه خیرین حوزه‌های علمیه خواهران کشور لطفا برای مشاهده فایل...

01:003

مهربانان | شماره چهارم

[vc_column width="2/3"][vc_single_image image="1989" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" link="https://mkhk.ir/wp-content/uploads/2020/12/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-4.pdf"][vc_column width="1/3"] ماهنامه مهربانان شماره ۴ مهربانان ارگان مجمع خیرین کشور است و به انعکاس فعالیت‌های مهرورزانه خیرین و نیکوکاران...

01:25

مهربانان | شماره سوم

[vc_column width="2/3"][vc_single_image image="1988" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" link="https://mkhk.ir/wp-content/uploads/2020/12/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-3.pdf"][vc_column width="1/3"] ماهنامه مهربانان شماره ۳ مهربانان ارگان مجمع خیرین کشور است و به انعکاس فعالیت‌های مهرورزانه خیرین و...

01:008

مهربانان | شماره دوم

[vc_column width="2/3"][vc_single_image image="1987" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" link="https://mkhk.ir/wp-content/uploads/2020/12/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-2.pdf"][vc_column width="1/3"] ماهنامه مهربانان شماره ۲ مهربانان ارگان مجمع خیرین کشور است و به انعکاس فعالیت‌های مهرورزانه خیرین و...

01:008