محمدرضا کارگری نایب‌رییس هیات‌مدیره مجمع خیرین کشور در دور جدید انتخابات هیات‌مدیره است. او در سه دوره اخیر در هیات‌مدیره حضور فعال دارد و از بانیان و موسسان جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور هم است و در کنار این‌دو در تاسیس، راه‌اندازی و عضویت هیات‌مدیره بسیاری از تشکل‌های خیری حضور داشته‌است.
علاوه بر این، او یکی از بزرگ‌ترین فعالان اقتصادی کشور در حوزه لوازم الکتریکی است. مجری و سخنران شیرین‌زبان و سخن‌دانی است که همه ما با تاکیداتش در اجرا آشنا هستیم و بسیاری از اشعارش را از بر کرده‌ایم.
با نایب‌رییس هیات‌مدیره مجمع خیرین کشور که در دهه هشتم زندگی پربارش، همچون جوانی شاداب در تمامی جلسات حاضر می‌شود، بیشتر آشنا شویم.

– رئیس هیات‌امنای موسسه خیریه سیدالشهدا (علیه‌السلام)
– عضو هیات‌مدیره اتحادیه صنف الکتریک تهران (۳۰سال)
– رئیس کارگروه ساخت بنایاتاق اصناف تهران واقع در خیابان دکتر شریعتی
– رئیس کارگروه ساخت بنای اتحادیه صنف الکتریک تهران واقع در خیابان مفتح
– رئیس هیات‌امنا و سازنده مسجد امین‌الله واقع در خیابان فردوسی
– ساخت چهارده مدرسه به نام چهارده معصوم(ع) به نفع آموزش و پرورش در کشور
– عضو کمیته استقبال از حضرت امام‌خمینی(ره) در زمان پیروزی انقلاب اسلامی
– مسئول پادگان عباس‌آباد لجستیک ارتش و نماینده سپاه تا سال ۱۳۶۳
– یکی از بنیانگذاران ستاد کمک‌رسانی غرب و جنوب کشور در دفاع مقدس
– شرکت در جبهه غرب و جنوب در دفاع مقدس
– عضو هیات‌مدیره و از بنیانگذاران جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور
– عضو هیات‌موسس و از بنیان‌گذاران جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور (دی ماه ۱۳۷۷)
– عضو هیات‌مدیره و نایب‌رئیس و سخنگوی مجمع خیرین کشور
– عضو هیات‌مدیره مجمع خیرین حامی معلولان کشور در بهزیستی.