محمدرضا کارگری، نایب‌رییس هیات مدیره مجمع خیرین کشور است در دور جدید انتخابات هیات مدیره. او سه دوره است که در هیات مدیره حضور فعال دارد و نه‌تنها در مجمع خیرین کشور، بلکه از بانیان و موسسان جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور است و در کنار این‌دو در تاسیس، راه‌اندازی و عضویت هیات مدیره بسیاری از تشکل‌های خیری حضور داشته است.

علاوه بر این او یکی از بزرگنرین فعالان اقتصادی کشور در حوزه لوازم الکتریکی است. مجری و سخنران شیرین‌زبان و سخن‌دانی است که همه ما با تاکیداتش در اجرا آشنا هستیم و بسیاری از اشعارش با او از بر کرده‌ایم. 

با نایب‌رییس هیات مدیره مجمع خیرین کشور که در دهه هشتم زندگی پربارش، همچون جوانی شاداب تمامی جلسات حاضر می‌شود بیشتر آشنا شویم.

 1. رئیس هیئت امنای موسسه خیریه سیدالشهدا علیه‌السلام ؛
 2. عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف الکتریک تهران (۳۰سال)؛
 3. رئیس کارگروه ساخت بنای اتاق اصناف تهران واقع درخیابان دکتر شریعتی؛
 4. رئیس کارگروه ساخت بنای اتحادیه صنف الکتریک تهران واقع درخیابان مفتح؛
 5. رئیس هیئت امنا و سازنده مسجدامین‌الله واقع درخیابان فردوسی؛
 6. ساخت چهارده مدرسه به نام چهارده معصوم(ع) در کشور و تقدیم به آموزش و پرورش؛
 7. عضوکمیته استقبال ازحضرت امام خمینی(ره) درپیروزی انقلاب اسلامی؛
 8. مسئول پادگان عباس‌آباد لجستیک ارتش و نماینده سپاه تا سال ۱۳۶۳؛
 9. یکی از بنیانگذاران ستاد کمک‌رسانی غرب و جنوب کشور در دفاع مقدس؛
 10. شرکت درجبهه غرب و جنوب در دفاع مقدس؛
 11. عضو هیئت موسس و از بنیان‌گذاران جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور (دی ماه ۱۳۷۷)؛
 12. موسس و عضو هیئت مدیره و نایب‌رئیس مجمع خیرین کشور؛
 13. موسس و عضو هیئت مدیره مجمع خیرین حامی معلولان کشور .