پرویز زارعی، بازرس هیات مدیره

پرویز زارعی، از کارشناسان مجرب سازمان بهزیستی است در ارائه طرح‌های کارآمد. در سطح ملی و بین المللی بسیار با تجربه است و هوشمندانه حرکت می‌کند. در باز کردن گره‌های کاری هم بسیار هنرمند است. توانایی او در اجرای طرح‌های پیشنهادی‌اش زبانزد شده است.

پرویز زارعی در دو دوره قبل معاون مدیرعامل بود، اما این‌بار بناست از توان او در کسوت بازرس هیات مدیره استفاده شود. حضور او در جلسات مجمع خیرین کشور فرصتی است تا تجربه‌های ناب‌اش را ارائه کند. او دانشجوی ذکترایمدیریت منابع انسانی است.

سوابق اجرایی:

زارعی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی برنامه‌ریزی اجتماعی از دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از موسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی تهران است و درحال تحصیل در رشته دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد فیروزکوه. وی همچنین دارای مدرک زبان انگلیسی(ای،پی،تی) است.

مسئولیت‌ها:

تجربه اجرایی او عمدتا در بخش حمایتی و توانمندسازی سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان‌های کرمانشاه، فارس، بوشهر و تهران بوده و عمدتا برای خانواده‌های نیازمند، معلولا ن، آسیب‌دیدگان اجتماعی و … به‌عنوان کارشناس، معاون و مدیرکل فعالیت کرده است.

آخرین سمت‌های زارعی مدیرکل دفتر خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور، مدیرکل دفتر حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل بهزیستی استان تهران و مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور بوده است.

سوابق تدريس در دانشگاه و تالیف کتاب و مقاله:

وی در رشته برنامه‌ریزی شهری و روستایی، آسیب‌شناسی اجتماعی، کارآفرینی، مدیریت پروژه در مرکز آموزش مدیریت دولتی و دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی تدریس و در زمینه‌های بررسی مقایسه‌ایی رضایت‌مندی زنان سرپرست خانوار از خدمات بخش دولتی و غیر دولتی، کلینیک‌های مددکاری، تجربه‌ی فعالیت‌های بخش غیردولتی در عرصه‌ی فقرزدایی در ایران، پیشگیری از خشونت علیه زنان در ایران، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در کاهش فقر و بررسی نقش مشارکت‌های مردمی در اجرای برنامه‌های رفاه اجتماعی کتاب و مقاله دارد.

مشارکت در طرح های اجرایی:

در تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری از اعتیاد، تدوین دستورالعمل ضوابط تاًسیس، انحلال و اداره مراکز کلینیک‌های مددکاری ، طرح دستورالعمل اجرایی حمایت تغذیه‌ای زنان باردار نیازمند، طرح فقرزدایی اجتماع محور، طرح پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری تحت پوشش، مشارکت در تدوین سند ملی امنیت غذایی، طرح و دستور العمل فقرزدایی با رویکرد اجتماع محور، تاسیس روستا مهدهای کشور، طرح حمایت تغذیه ای از زنان باردار نیازمند وفعالیت داشته است