نمایش به صورت تایم لاین با ۳ طرح مختلف

طرح اول

متاسفم هیچ پستی با درخواست شما تطبیق ندارد.

طرح سوم

کمتر از 30 ثانیه

گفتگوی مهندس حبیب الله بوربور رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین کشور در برنامه مشاور شبکه جام جم یک

آقای مهندس حبیب الله بوربور رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین کشور در برنامه مشاور شبکه جام جم یک در ارتباط با نقش مجمع خیرین کشور در جلب مشارکت خیرین خارج...

بیشتر