محسن مرادی

در جلسه۲۵۱ هیئت مدیره مجمع خیرین کشور مطرح شد:ساخت خوابگاه دانشجویی برای دختران و سواد آموزی و مهارت آموزی کودکان و نوجوانان منطقه ۱۰ تهران

 دویست و پنجاه و یکمین جلسه "هیئت مدیره مجمع خیرین کشور" روز چهارشنبه هجدهم آبان ماه ۱۴۰۱ در دفتر مرکزی  مجمع خیرین کشور برگزار شد....

08:00