8 طرح برای این المنت طراحی شده است همچنین می توانید سایز تصاویر را تعیین کنید

طرح چهارم

اعلام آمادگی معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ایجاد ارتباط موثرِ مستمر در راستای تحقق خیر جمعی و انجام‌ پروژه های بزرگ خیریه بنابر درخواست مجمع خیرین کشور

مورخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱،  دویست و چهلمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین کشور با حضور دکتر محمد عباسی، معاون محترم وزیر کشور و رییس...

09:03

طرح ششم

مورخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱،  دویست و چهلمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین کشور با حضور دکتر محمد عباسی، معاون محترم وزیر کشور و رییس...

09:03

طرح هفتم

به همت مجمع خیرین کشور، انجمن خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان تشکیل می شود

امروز چهارشنبه 1401/5/12دویست و چهل و یکمین نشست اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین کشور به ریاست مهندس حبیب الله بوربور و با حضور دکتر صحرایی ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان کشور...

08:46

اعلام آمادگی معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ایجاد ارتباط موثرِ مستمر در راستای تحقق خیر جمعی و انجام‌ پروژه های بزرگ خیریه بنابر درخواست مجمع خیرین کشور

مورخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱،  دویست و چهلمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین کشور با حضور دکتر محمد عباسی، معاون محترم وزیر کشور و رییس سازمان امور اجتماعی کشور، و...

09:03

طرح هشتم

امروز چهارشنبه 1401/5/12دویست و چهل و یکمین نشست اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین کشور به ریاست مهندس حبیب الله بوربور و با حضور دکتر صحرایی ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان کشور...

مورخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱،  دویست و چهلمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین کشور با حضور دکتر محمد عباسی، معاون محترم وزیر کشور و رییس سازمان امور اجتماعی کشور، و...