8 طرح برای این المنت طراحی شده است همچنین می توانید سایز تصاویر را تعیین کنید

طرح چهارم

طرح ششم

طرح هفتم

توافق سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور با مجمع خیرین کشور در اجرای نذر تخصص در منطقه ۲۱ تهران

دویست و نود و پنجمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین کشور با حضور اعضا و مهمانان این جلسه، ریاست بسیج جامعه پزشکی کشور و معاونان سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه...

04:29

طرح هشتم

دویست و نود و پنجمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین کشور با حضور اعضا و مهمانان این جلسه، ریاست بسیج جامعه پزشکی کشور و معاونان سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه...