طرح چهارم

همکاری مجمع خیرین کشور با دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در تهیه طرح مطالعاتی و اجرایی بررسی وضع موجود آسیب‌های اجتماعی در کشور و روش‌های پیشگیری، مقابله و کاهش آسیب‌ها

در جلسه 260 هیئت مدیره مجمع خیرین کشور که صبح روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه برگزار شد، روش‌های دستیابی به علت بروز و افزایش آسیب‌های اجتماعی و راهکار‌های پیشگیری و...