طرح چهارم

برگزاری اولین جلسه کمیته اجرایی تفاهمنامه مجمع خیرین کشور با وزارت آموزش و پرورش و سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ

در راستای اجرای تفاهمنامه مجمع خیرین کشور با وزارت آموزش و پرورش و سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ، اولین جلسه کمیته اجرایی مفاد تفاهمنامه صبح روز دوشنبه دوم خرداد ماه...

طرح ششم