محسن مرادی

راهیابی آقای دکتر مجتبی رحماندوست عضو هیئت مدیره مجمع خیرین کشور به دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

آقای دکتر مجتبی رحماندوست عضو شورای مرکزی و هیئت مدیره مجمع خیرین کشور با تعداد ۲۱۱۱۶۹ رأی در مرحله دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای...

کمتر از 30 ثانیه

اهتمام مجمع خیرین کشور در ارایه راهکارهای عملی در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری بویژه امید آفرینی در بین اقشار مختلف مردم

🔶 سیصد و چهاردهمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین کشور صبح روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ با حضور اعضای مجمع برگزار شد. 🖋️ پس از...

03:24

بررسی پیش نویس اساسنامه بنیاد مردمی نیکوکاری کشور در سیصد و دوازدهمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین کشور

سیصد و دوازدهمین جلسه‌ی  هیئت مدیره مجمع خیرین کشور صبح روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با حضور اعضای هیئت مدیره و مشاورین مجمع برگزار شد....

03:19