پیرو تفاهمنامه مجمع خیرین کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و طبق هماهنگی بعمل آمده با سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، مجمع عمومی موسسین یازدهمین شعبه استانی مجمع...