مدافعان سلامت، آماده غربالگری دانش آموزان پیشوای ورامین و آموزش و پرورش منطقه ۲۱ تهران

جلسه ستاد اجرایی نذر تخصص به ریاست مهندس حبیب الله بوربور رئیس مجمع خیرین کشور  برگزار و جهت اجرایی شدن غربالگری دانش آموزان پیشوای ورامین و آموزش و پرورش منطقه...

03:00