دومین شعبه مجمع خیرین استان تهران در شهر قدس با همت خیرین این شهرستان بنیان نهاده شد.

با تشکیل مجمع عمومی و برگزاری انتخابات، مجمع خیرین شهرستان شهر قدس اعضای هیئت مدیره‌ی خود را شناخت. بنابر گزارش روابط عمومی "مجمع خیرین کشور" مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴جلسه انتخابات مجمع خیرین...

03:53