اعضای هیات مدیره مجمع خیرین تهران انتخاب شدند ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۴ اعضای هیات مدیره مجمع خیرین تهران برای مدت دو سال انتخاب شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم به...