دویست و یکمین جلسه هیات مدیره مجمع خیرین کشور صبح روز چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ با حضور مهندس رمضانعلی سنگدوینی، رییس و دکتر محمدعلی محسنی...