در همایش ملی " ایران جغرافیای مهربانی" که در شهرستان اندیکای خوزستان به همت معاونت صدای سازمان صدا و سیما، رادیو سراسری فرهنگ و شبکه...