رییس هیات مدیره مجمع خیرین کشور، از تشکیل شبکه فراگیر در خیریه ها خبر داد و گفت: با اشتیاق از پیوستن خیریه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد...