در راستای راه اندازی نمایندگی های استانی مجمع خیرین کشور 🔴 هفتمین مجمع استانی مجمع خیرین کشور در کردستان شکل گرفت مجمع خیّرین استان کردستان...