گزارش تصویری مراسم ترحیم و تجلیل زنده‌باد اصغر دادخواه، پدر المپیک ویژه ایران / ۱