تمرکز شورای بانوان مجمع خیرین کشور بر بنیاد ملی خانواده

11:008470

صبح روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه، جلسهی شورای بانوان مجمع خیّرین کشور با حضور بانوان فعال در امور خیر، در محل دفتر مجمع خیّرین کشور برگزار شد.

در ابتدای این نشست، سرکار خانم خدیجه نیزاری، رئیس شورای بانوان مجمع خیرین کشور با بیان اینکه همافزایی فعالیتهای مختلف خیریههایی که مدیران آنها بانوان هستند در دستور کار شورای بانوان مجمع خیّرین کشور قرار دارد، گفت: الحمدلله توان تخصصی خیریههایی که با هماهنگی مجمع خیّرین کشور کار میکنند، بسیار بالاست و این توان میتواند در راهاندازی شبکهی ملی خانواده بهکار آید.

نیزاری با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیهی پویش بانوی بینشان شهر که توسط شهردای تهران برگزار شد افزود که در این پویش از هفتصد نفر بانوی خیّر تقدیر شده بود و میتوان در خصوص راهاندازی بانک زمان از این افراد نیز کمک گرفت، وی پیشنهاد کرد خانم دکـتر بهروزآذر (مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران) را جهت حضور در جلسهی بعدی شورای بانوان دعوت کنیم و در خصوص همکاری بانوان در جهت راهاندازی شبکهی ملی خانواده و بانک زمان، مساعدت ایشان را هم داشته باشیم. همچنین مطرح کرد که تعدادی از بانوان خیّر داوطلب جهت مساعدت با شورای بانوان فرمهمکاری پر کردهاند و در حوزههای مختلفی مثل ارائهی خدمات پزشکی، روانشناسی، آموزشی، اشتغال، تامین هزینههای تحصیل و جهیزیه و ازدواج وداوطلب شدهاند. دکتر نیزاری در پایان گفت که در حال برنامهریزی برای ایجاد موسسهی خیریهی تخصصی در حوزهی آموزش هستیم.

در ادامه مهندس حبیبالله بوربور، رییس هیات مدیره مجمع خیرین کشور از عزم جدی مجمع خیرین کشور در خصوص راهاندازی شبکهی ملی خانواده خبر داد و گفت: دو سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست که شبکهی ملی خانواده تشکیل شود و برای تمام مسائل مرتبط با خانواده شامل ازدواج، مسکن، سلامت، آموزش، فرزندآوری وبرنامهریزی و اقدامات موثر انجام شود و افزود که در حال حاضر قرار است این اقدام مهم توسط مجمع خیّرین کشور انجام شود، و بانوان خیر و خیریههای عضو شورای بانوان کشور که عمدتا در خصوص خانواده و رفع بحرانهای آن فعالیت میکنند میتوانند به عنوان یکی از بازوان توانمند مجمع در طرحهای در دست اقدام حضور موثر داشته باشند.

وی در ادامه توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده جهت راهاندازی بانک زمان ارائه کرد و گفت: یکی از مشکلات خانوادهها در حال حاضر این است که توجه به سالمندان کاهش پیدا کرده و اکثر آنها تنها زندگی میکنند، بنابراین در آینده با جمعیت سالمندانی که نیاز به مراقبت دارند روبرو هستیم که حل این موضوع نیاز به برنامهریزی دارد و باید مجموعهای راه‌‌اندازی شود که هر نوع خدمتی را بتواند به این افراد ارائه دهد، و از طریق تعامل میان خیرین بزرگوار و با تشکیل بانک زمان میتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

خانم کشاورز نمایندهی دفتر صندوق کارآفرینی امید مطرح کرد با تربیت تسهیلگر در حال خدمترسانی به مردم حاشیهنشین استان ایلام هستند، و پیشنهاد کرد با کمک گرفتن از دفاتر توسعهی محلی میتوان در زمینهی ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص راهاندازی بانک زمان استفاده نمود و در خصوص راهاندازی بانک زمان نیز باید به فکر تربیت تسهیلگر باشیم و موضوع رسانهای شود.

در ادامه خانم گیتینژاد در خصوص عملکرد موسسه مهرگیتی در دوران کرونا توضیح دادند که با خرید تبلت و راه‌‌اندازی رسانهی آموزش دیجیتال راد مهرگیتی، و همچنین ارائهی آموزشهای آنلاین در طرح فردای مدارس، توانستهاند تعدادی از دانشآموزان را یاری دهند. وی افزود با توجه به شرایط فعلی استان سیستان و بلوچستان، در حال کمکرسانی به شهرستان سراوان هستیم، و در حال جمعآوری کمکهای خیّرین در حوزهی درمان جهت ارسال به سراوان هستیم.

خانم صابری مدیرعامل موسسهی خیریهی حامیان اندیشه رشاد و حامی زنان سرپرست خانوار، در خصوص گرفتن رای باز برای بانوان زندانی و ایجاد اشتغال برای آنان توضیح داد و گفت برای حمایت از بانوانی که همسرانشان زندانی بودند؛ یا خودشان زندانی (رای باز) بودند؛ آموزشهای مهارتمحور در نظر گرفتهایم و در حوزهی آسیبهای اجتماعی نیز برای خانوادههای آسیبدیده جلسات مشاورهی روانشناسی برگزار کردهایم.

در ادامه خانم دکـتر کاوه عضو هیات مدیره مجمع خیرین، مطرح کرد که میتوانیم برنامههای کلان مجمع را در اختیار اعضای شورای بانوان قرار دهیم و اعضای محترم پیشنهادات و راهکارهای خودشان را مطرح بفرمایند. و همچنین اشاره داشت که در خصوص فعالیتهای شورای بانوان در زمینهی ایجاد شبکهی ملی خانواده و مشارکت در خصوص راهاندازی بانک زمان، باید برنامهریزیهای آتی با تمرکز بیشتری انجام شود.

در ادامه خانم عربلو (مدیرعامل هلدینگ اقتصادی بانوان کارآفرین، با تجربهی ۱۲ ساله در ایجاد مهارتآموزی و اشتغال ویژهی بانوان خودسرپرست) مطرح کرد که آمادگی دارد تا برای ۱۵۰۰ نفر شغل ایجاد کند و در این خصوص با مجمع خیّرین تفاهمنامهای بنویسد. و همچنین گفت که باید اقدامات موثری در خصوص ایجاد عزت نفس در بین بانوان سرپرست خانوار انجام گردد.

در ادامه هر یک از حاضران نیز گزارشی از اقدامات موسسهی خیریهی متبوع خود ارائه کردند.

مصوبات جلسه:

  1. ۱- دعوت از خانم دکـتر بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران جهت حضور در جلسهی بعدی

  2. ۲- تقدیر از سه بانوی خیّر به نمایندگی از ۷۰۰ بانوی خیّر در پویش بانوی بینشان شهر

  3. ۳- هماهنگی بین سپاه، بسیج، بنیاد شهید، نیروی انتظامی، مساجد و پلتفرم سایه جهت راهاندازی بانک زمان

  4. ۴- برگزاری جلسه با خانم عربلو جهت مذاکره در خصوص ایجاد شغل برای ۱۵۰۰ نفر 

  5. ۵- مقرر شد اعضای حاضر در جلسه، طرحها و ایدههای خود را در خصوص راهاندازی بانک زمان مطرح کنند

وهمچنیندرخصوصلینکبانکزمانبهشبکهی ملی خانواده پیشنهادات خود را در جلسه بعد ارائه دهند.

منبع
روابط عمومی مجمع خیرین کشور
لینک کوتاه
https://mkhk.ir /?p=2754

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند