گزارشی از نشست تاسیسیه مجمع خیرین بیمارستان شریعتی

12:009510

در این جلسه که با حضور جمعی از فعالان حوزههای خیری و هیات رییسه بیمارستان شریعتی برگزار شد، در خصوص راهاندازی مجمع خیرین بیمارستان شریعتی بحث و تبادل نظر شد.

خلاصه مذاکرات انجام شده به این شرح است:

دکتر احمدرضا جمشیدی رییس بیمارستان فوق تخصصی شریعتی: بیمارستان شریعتی در آذرماه ۱۳۵۳ بهطور رسمی آغاز بهکار کرد و هم اکنون یکی از معتبرترین مراکز درمانی، تحقیقاتی و آموزشی کشور است؛ بهطوریکه در ۷ رشته فوق تخصصی به مراجعان خدمات میدهد. این مرکز با ۵۲۰ تخت فعال و ۳۹ بخش بستری، روزانه انواع مختلفی از خدمات تخصصی و فوق تخصصی را در ۳۴ رشته به مراجعه کنندگان از اقصی نقاط کشور و حتی کشورهای همجوار ارائه میکند.

در این قطب علمی کشور، یک پژوهشگاه و دو پژوهشکده و ۱۷مرکز تحقیقاتی فعالیت میکنند. همچنین چندین درمانگاه از جمله درمانگاه شهید داستانی، درمانگاه هماتولوژی، انکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی، درمانگاه نازایی، درمانگاه پزشکی هستهای و کلنیک ویژه به مراجعان خدماترسانی میکنند. اما با همه این توضیحات، باید خدمتان عرض کنم که بخشی از خدمات ما به بیماران، بویژه در بخش پیوند سلولهای بنیادی بسیار هزینهبر است و همچنین خیل عظیم اعضای هیات علمی بیمارستان (۱۸۰نفر)، فلوشیب (۷۹ نفر)، رزیدنت (۴۶۳ نفر) و انترن(۹۹ نفر) به همراه پژوهشکدهها باعث میشود هزینههای این بیمارستان بالا باشد و درآمدها کفاف هزینهها را ندهد. از این روست که حضور خیرین محترم میتواند بسیار موثر باشد وانجام این عملیات درمانی و آموزشی سنگین را تسهیل نماید.

آیتالله محمودرضا جمشیدی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: این بیمارستان یک بیمارستان مرجع بیماریهای متعدد است که در سطح ملی خدمات میدهد و عمده بیمارانش هم از قشر محروم و دردمند کشور هستند. مضافا با توجه به اینکه یک مرکز آموزش و یادگیری و همچنین پژوهشی بزرگ به حساب میآید، حضور خیرین را در دو حوزه آموزش و درمان طلب میکند. بنابراین ورود خیرین و نیکوکاران به این مرکز هم میتواند پشتوانه و حمایت خوبی برای امور تحقیقاتی و پژوهشی باشد و هم تسهیلگر خدمات درمانی به محرومان.

حجتالاسلام عبدالمقیم ناصحی، رئیس سابق کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران: گزارش مبسوطی که برادر دانشمندمان آقای دکتر جمشیدی در خصوص ظرفیتهای بالفعل و بالقوه این بیمارستان دادند، اهمیت  اقدامات این جمع را چندین برابر میکند. من خواهشم این است که همانطور که ظرفیتهای این بیمارستان با دیگر بیمارستانها قابل مقایسه نیست، سعی کنیم مجمع خیرین بیمارستان را با حضور افراد توانمند و شاخص، متفاوتتر و توانمندتر شکل دهیم.

حسن حمزهزاده، مدیرعامل مجمع خیرین کشور: ایده راهاندازی مجامع خیری در کنار بیمارستانها را مهندس بوربور، رییس هیات مدیره مجمع خیرین کشور در سال ۹۶ مطرح کردند و خوشبختانه با استقبال وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت، آقای دکتر هاشمی مواجه شد و در تعامل با وزارت کشور به یک دستورالعمل تبدیل شد و امروز ما شاهد هستیم که از مجموع ۵۷۰ بیمارستان دولتی در بیش از ۸۰ درصد این خیریهها تشکیل شده است. من تقاضا میکنم اولا در اسرع وقت این خیریه تاسیس شود، در ثانی در ترکیب اعضای آن هم خیرین حضور داشته باشند و هم افراد مسئول دولتی مثل شهردار منطقه و غیره تا در کنار شکلگیری اقدامات خیرین، موانع انجام کارها با همکاری دولتیان برطرف شود. این تجربه خوبی است که به عنوان مثال در بیمارستان مدرس و بیمارستان مفید و اختر با حضور موثر آقای دکتر حسین بدخشان جواب داده است. همچنین سعی کنید روابط عمومی بیمارستان را تقویت کنید تا در عصری که به عصر ارتباطات و اطلاعات و گسترش ارتباطات دیجیتالی معروف است، بتوانید مسایل و مشکلات بیمارستان را به مرعی و منظر مردم نیکوکار چه در داخل کشور و چه در اقصینقاط دنیا برسانید و حمایتهایشان را جلب نمایید.

دکتر حیدری، معاون پشتیبانی و امور مجلس وزارت نیرو: وقتی یک نفر در خانوادهای بیمار میشود همه خانواده را درگیر میکند. ما باید کاری کنیم که فرایند درمان به فوریت برای تمام اقشار جامعه فراهم شود.

همه ما باید از ظرفیتهایمان استفاده کنیم. دغدغه مسئولان و مدیران بیمارستان باید دغدغه مسئولان و تصمیمگیران در سطح دولت و مجلس باشد. من نیز سعی میکنم در خصوص تسهیل اقدامات زیربنایی خیرین در این بیمارستان همه توانم را بهکار ببندم. باید از ظرفیت شرکتهای بزرگ در زمینه مسئولیتهای اجتماعیشان در این بیمارستان استفاده کنیم.

دکتر اصغر عبداللهی، معاون امور مجلس و فراسازمانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی: همین اعضا و هسته اولیه که امروز دور این میز نشستهاند، پیشتر نشان دادهاند که میتوانند منشاء کارهای بزرگی باشند که الحمدلله در گسترش حوزههای علمیه خواهران کشور ما نتیجهاش را دیدهایم. در یک تقسیم کار مناسب با توانمندیهای اعضا هریک در حد توان هر کاری از دستمان برمیآید انجام دهیم تا این شجره طیبه با دستان خودمان در این بیمارستان غرص و ذخیره آخرتمان شود.

دکتر علی اعتمادیان، مدیرعامل موسسه محب سلامت مهدی: بیمارستان شریعتی را نباید بیمارستان تهران بدانیم، بلکه باید آن را بیمارستان ایران بنامیم؛ چراکه در سطح ملی خدمات میدهد و گواه آن انبوه اتومبیلهایی است که گرداگرد این بیمارستان با پلاک شهرستان تردد میکنند و کد ملی مراجعان است. بنابراین اگر خیرین تمایل دارند در مناطق محروم کشور سرمایهگذاری کنند، اینجا بهترین محل برای اجرای نیتهای خیرشان است.

در خصوص تسهیل امور خیرین، به عقیده من باید مجمع خیرین کشور، الگوی تعامل وزارت آموزش و پرورش با خیرین مدرسهساز را در حوزه خیرین سلامت پیاده کند. چون خیری که برای نیت خیر در حوزه سلامت فعالیت میکند نباید درگیر بوروکراسی کند اداری شود و این کار، همانطور که گفتم در حوزه مدرسهسازی اتفاق افتاده است.

نادر ریاحی: بازرس هیات مدیره مجمع خیرین کشور: من پیشنهاد میکنم به فوریت مجمع خیرین بیمارستانی با محوریت همین اعضای حاضر تشکیل شود و هر یک از ما چند نفر از خیرین و نیکوکاران را به این جمع اضافه کنیم و در اولین فرصت ممکن، نشست مجمع عمومی و انتخابات هیات امنا و هیات مدیره را برگزار نماییم و بلافاصله برای گرفتن مجوز فعالیت از وزارت کشور در چارچوب دستورالعمل مشترک بین وزارت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنیم.

مهندس سلطانی، عضو هیات مدیره جامعه خیرین حوزههای علمیه خواهران کشور: پیشنهاد مشخص من این است که مجمع خیرین بیمارستان را ثبت بینالمللی کنید.

منبع
روابط عمومی مجمع خیرین کشور
لینک کوتاه
https://mkhk.ir /?p=4063

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند