دسته : تهران

دومین شعبه مجمع خیرین استان تهران در شهر قدس با همت خیرین این شهرستان بنیان نهاده شد.

با تشکیل مجمع عمومی و برگزاری انتخابات، مجمع خیرین شهرستان شهر قدس اعضای هیئت مدیره‌ی خود را شناخت. بنابر گزارش روابط عمومی "مجمع خیرین کشور" مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴جلسه انتخابات مجمع خیرین...

03:53

اولین مجمع شهرستانی مجمع خیرین کشور در شهر دماوند تشکیل شد

🔷 بابرگزاری مجمع عمومی و فوق العاده و انتخابات هیئت مدیره، شهرستان دماوندِ استان تهران ترکیب هیئت مدیره منتخبِ "مجمع خیرین شهرستان دماوند" را شناخت. در راستای گسترش شعب مجمع...

07:00