🔴 حضور مجمع خیرین کشور در کرانه‌های خلیج فارس سه‌شنبه ششم آذرماه، نادر ریاحی، عضو شورای مرکزی مجمع خیرین کشور و حسن حمزه‌زاده، بازرس هیات مدیره و مدیر روابط عمومی...