🔴 تا ساعتی دیگر قلب تپنده مجمع در یزد به کار می‌افتد این‌بار قرعه به نام یزد (نخستین شهر ایرانی که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته) افتاده و...