دسته : مجله

هزاربرگ | شماره هفتم

[vc_column width="2/3"][vc_single_image image="2101" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" link="https://mkhk.ir/wp-content/uploads/2020/12/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF-7.pdf"][vc_column width="1/3"] ماهنامه هزاربرگ شماره ۷ هزاربرگ ارگان مجمع خیرین کشور است و به انعکاس فعالیت‌های مهرورزانه خیرین و نیکوکاران می‌پردازد. برای مشاهده فایل...

01:005

هزاربرگ | شماره ششم

[vc_column width="2/3"][vc_single_image image="2055" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" link="https://mkhk.ir/wp-content/uploads/2016/06/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF-6.pdf"][vc_column width="1/3"] ماهنامه هزاربرگ شماره ۶ هزاربرگ ارگان مجمع خیرین کشور است و به انعکاس فعالیت‌های مهرورزانه خیرین و نیکوکاران می‌پردازد. برای مشاهده فایل...

01:005

هزاربرگ | شماره ینجم

[vc_column width="2/3"][vc_single_image image="2054" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" link="http://https://mkhk.ir/wp-content/uploads/2016/06/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF-5.pdf"][vc_column width="1/3"] ماهنامه هزاربرگ شماره ۵ هزاربرگ ارگان مجمع خیرین کشور است و به انعکاس فعالیت‌های مهرورزانه خیرین و نیکوکاران می‌پردازد. برای مشاهده فایل...

01:006

هزاربرگ | شماره چهارم

[vc_column width="2/3"][vc_single_image image="2053" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" link="https://mkhk.ir/wp-content/uploads/2016/06/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF-4.pdf"][vc_column width="1/3"] ماهنامه هزاربرگ شماره ۴ هزاربرگ ارگان مجمع خیرین کشور است و به انعکاس فعالیت‌های مهرورزانه خیرین و نیکوکاران می‌پردازد. برای مشاهده فایل...

01:005

هزاربرگ | شماره سوم

[vc_column width="2/3"][vc_single_image image="2052" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" link="https://mkhk.ir/wp-content/uploads/2020/12/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF-3.pdf"][vc_column width="1/3"] ماهنامه هزاربرگ شماره ۳ هزاربرگ ارگان مجمع خیرین کشور است و به انعکاس فعالیت‌های مهرورزانه خیرین و نیکوکاران می‌پردازد. برای مشاهده فایل...

01:005

هزاربرگ | شماره ۲

[vc_column width="2/3"][vc_single_image image="1990" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" link="https://mkhk.ir/wp-content/uploads/2020/12/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF-2.pdf"][vc_column width="1/3"] ماهنامه هزاربرگ شماره ۲ هزاربرگ ارگان مجمع خیرین کشور است و به انعکاس فعالیت‌های مهرورزانه خیرین و نیکوکاران می‌پردازد. لطفابرای مشاهده فایل PDF...

01:008