دسته : مجله

هزاربرگ | شماره یکم

[vc_column width="2/3"][vc_single_image image="2081" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" link="https://mkhk.ir/wp-content/uploads/2020/12/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%DB%B1.pdf"][vc_column width="1/3"] ماهنامه هزاربرگ شماره ۱ هزاربرگ ارگان مجمع خیرین کشور است و به انعکاس فعالیت‌های مهرورزانه خیرین و نیکوکاران می‌پردازد. برای مشاهده فایل...

کمتر از یک دقیقه

مهربانان | شماره پنجم

[vc_column width="2/3"][vc_single_image image="2063" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" link="https://mkhk.ir/wp-content/uploads/2020/12/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%B5.pdf"][vc_column width="1/3"] ماهنامه مهربانان شماره ۵ مهربانان ارگان مجمع خیرین کشور است و به انعکاس فعالیت‌های مهرورزانه خیرین و نیکوکاران می‌پردازد. برای مشاهده فایل...

01:12

مهربانان | شماره چهارم

[vc_column width="2/3"][vc_single_image image="1989" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" link="https://mkhk.ir/wp-content/uploads/2020/12/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-4.pdf"][vc_column width="1/3"] ماهنامه مهربانان شماره ۴ مهربانان ارگان مجمع خیرین کشور است و به انعکاس فعالیت‌های مهرورزانه خیرین و نیکوکاران می‌پردازد. لطفابرای مشاهده فایل PDF...

01:25

مهربانان | شماره سوم

[vc_column width="2/3"][vc_single_image image="1988" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" link="https://mkhk.ir/wp-content/uploads/2020/12/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-3.pdf"][vc_column width="1/3"] ماهنامه مهربانان شماره ۳ مهربانان ارگان مجمع خیرین کشور است و به انعکاس فعالیت‌های مهرورزانه خیرین و نیکوکاران می‌پردازد. لطفابرای مشاهده فایل...

01:008

مهربانان | شماره دوم

[vc_column width="2/3"][vc_single_image image="1987" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" link="https://mkhk.ir/wp-content/uploads/2020/12/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-2.pdf"][vc_column width="1/3"] ماهنامه مهربانان شماره ۲ مهربانان ارگان مجمع خیرین کشور است و به انعکاس فعالیت‌های مهرورزانه خیرین و نیکوکاران می‌پردازد. لطفابرای مشاهده فایل...

01:008

مهربانان | شماره اول

[vc_column width="2/3"][vc_single_image image="1965" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" link="https://mkhk.ir/wp-content/uploads/2020/12/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-1-1.pdf"][vc_column width="1/3"] ماهنامه مهربانان   شماره اول مهربانان ارگان مجمع خیرین کشور است و به انعکاس فعالیت‌های مهرورزانه خیرین و نیکوکارانمه می‌پردازد. لطفابرای مشاهده...

01:12