گزارش تصویری| خبرگزاری برنا| سکینه سلیمی| تقدیر از کادر درمان «بیمارستان شهید مدرس»

کمتر از 30 ثانیه