دومین مجمع استانی مجمع خیرین کشور در کنار امام مهربانی شکل گرفت

در راستای راه اندازی نمایندگی های استانی مجمع خیرین کشور

هفتمین مجمع استانی مجمع خیرین کشور در کردستان شکل گرفت

در راستای راه اندازی نمایندگی های استانی مجمع خیرین کشور 🔴 هفتمین مجمع استانی مجمع خیرین کشور در کردستان شکل گرفت مجمع خیّرین استان کردستان...

02:45

حضور مجمع خیرین کشور در جوار حرم حضرت فاطمه معصومه(س)

پنجمین نمایندگی استانی مجمع خیرین کشور به قم رسید

🔴 حضور مجمع خیرین کشور در جوار حرم حضرت فاطمه معصومه(س) چهارشنبه هفتم آذرماه، مهندس حبیب‌الله بوربور، رییس هیات مدیره مجمع خیرین کشور در راس...

04:00