با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم انجام شد؛ مراسم بازگشایی محل کسب و کار محمدرضا کارگری

02:33